DUYURULAR

2021 Yılı PMYO Giriş Sınavı Kazanan Asil Adaylara Duyuru
  03 Kasım 2021

Öğrenci adayları geçici kayıt için 07 Kasım 2021 Pazar günü saat:17:00’e (daha önceki günlerde gelmelerine gerek yoktur.) kadar Yüksekokul Müdürlüğümüzde hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar geçici kayıtlarını yaptırdıkları andan itibaren intibak eğitimi başlayacak olup o andan itibaren okulumuzda yatılı (yanlarında eşofman, traş takımı, terlik, spor ayakkabı, v.b gerekli eşyaları getirecektir) olarak kalacaklardır.

Adayların ses, görüntü ve depolama özelliği olan her türlü cep telefonu (Akıllı ve her türlü kameralı telefonlar), dizüstü/tablet bilgisayar, fotoğraf makinesi, kamera vb. elektronik cihazları okula getirmeleri yasaktır.

(KAMERASIZ TUŞLU TELEFON GETİREBİLİRLER)

 

KAYIT SIRASINDA ÖĞRENCİ ADAYININ YANINDA GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR

1- Mezun olduğu Lise diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesi, diplomasını kaybedenler için mezun oldukları okuldan alacakları “Öğrenim Durum Belgesi”

2- Adaylar intibak eğitimi esnasında diploma yerine geçecek belgelerin onaylı suretlerini getirebilirler. Ancak eğitim öğretim başladığında ASLINI GETİRİP TESLİM ETMEK ZORUNDADIR. Aslını teslim etmemeleri durumun eksik evraktan ilişikleri kesilecektir. (Bu nedenle lise diplomasının aslını getirebilen adaylar için gelirken yanlarında getirmeleri yararlarına  olacaktır.)

3- Yükseköğrenime devam eden adaylarla ilgili (2.Sınıf ve üstü adaylar için geçerli) Üniversiteden alacakları “ÖĞRENCİ BELGESİ” ile kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

4- TAAHHÜT SENEDİ NOTER TARAFINDAN DOLDURULUP ONAYLATTIRILDIKTAN SONRA GETİRİLECEKTİR (aşağıda ektedir). TAAHHÜT SENEDİ ADAY TARAFINDAN MUTLAKA GETİRİLECEKTİR, GETİRMEYEN ADAYLARIN KESİN KAYDI YAPILMAYACAKTIR. (Müteselsil kefil 18 yaşından büyük T.C. vatandaşı noterlerce kabul edilen herkes olabilir. örneğin Anne, Baba veya kardeş vb.)

5- Askerlik yapan adaylar için terhis belgesinin aslı (e-devlet çıktısı olur).

6- Askerlik hizmeti için 1111 sayılı Askere Alma kanunun 10. Maddesinden yararlananlar için Askerlik Durum Belgesi (e-devlet çıktısı olur).

7- Yaş düzeltmesi yaptıranların mahkeme kararı.

8- Vesikalık 6 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş, sakalsız ve fotoğraflar aynı olacak).

9- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 adet).

10-Adaylar yanlarında kan grubu belirtir belge getireceklerdir.

11- Adaylar gelirken yanlarında AŞI KARTINI (covid19) getireceklerdir.

NOT: Herhangi bir Üniversitede kaydı olan veya okuyan adaylar Yüksekokulumuza gelirken lise diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslını getirmeleri halinde kayıtlı veya okudukları üniversiteyle ilgili bir işlem yapmalarına gerek yoktur.

 

TAAHHÜT SENEDİ İNDİR

 

BİLGİ FORMU İNDİR (Öğrenci Bilgi formu önlü-arkalı şekilde 1 sayfada olacaktır)

Haber Paylaş