OKULUMUZ

Polis Rütbeleri

 

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ​ Emniyet Genel Müdürü Türkiye'deki polis birimlerinin bağlı bulunduğu makamdır.
​1.SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ ​1. Sınıf Emniyet Müdürleri ise İl Emniyet Müdürü olup, İlin bütün polis birimleri kendilerine bağlıdırlar.
​2.SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ ​2. Sınıf Emniyet Müdürleri İl Emniyet Müdürünün Yardımcısıdırlar ve kendilerine ya birkaç İlçe Emniyet Müdürlüğü veya birkaç Şube Müdürlüğü bağlıdır.
​3.SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ ​3. Sınıf Emniyet Müdürleri Şube Müdürü veya İlçe Emniyet Müdürü olarak çalışırlar.
​4.SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ ​4. Sınıf Emniyet Müdürleri Şube veya İlçenin Müdür Yardımcısı konumunda çalışırlar.
​EMNİYET AMİRİ ​Emniyet Amirleri İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Şube Müdürlüklerinde Bürolar Amiridirler. Şube Müdürü bulunmayan yerlerde Şube Müdürlüğüne vekaleten bakabilirler.
​BAŞKOMİSER

 Başkomiserler ise Karakollarda Karakol Amirliği, Şubelerde Büro Amirliği yaparlar.

​KOMİSER ​Komiserler Karakollarda Grup Amirliği, Şubelerde Kısım Amirliği yaparlar.
​KOMİSER YARDIMCISI ​Karakollarda Komiser Yardımcıları Grup Amirliği, Şubelerde ise Ekip Amirliği yaparlar.
​KIDEMLİ BAŞPOLİS MEMURU

Başpolis memuru rütbesinin bir üstüdür. Ekip Amiri, Tim Amiri, Grup Amiri, Büro Amir Yardımcısı, Grup Amir Yardımcısı, Büro Memuru, Ekip Memuru olarak görev yaparlar.

​BAŞPOLİS MEMURU

Polis memuru rütbesinin bir üstüdür. Ekip Amiri, Tim Amiri, Devriye Amiri, Grup Amiri, Grup Amir Yardımcısı, Ekip Amir Yardımcısı, Büro Amir Yardımcısı, Büro Memuru, Ekip Memuru olarak görev yaparlar.

polis_memuru.gif ​POLİS MEMURU

Emniyet Teşkilatında polisin en ast rütbesi "Polis Memuru" dur. Polis Memurları "Polis Meslek Yüksek Okulu" undan mezun olurlar. Daha sonra, belli dönemlerde açılan sınavlarda başarı gösterenler üst rütbelere kadar terfi olabilirler.